โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

วันที่ประกาศ: 
29 มิถุนายน 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 645
  • Total: 82.795