โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หน่วยงาน) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ประกาศ: 
11 สิงหาคม 2017
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 727
  • Total: 82.874