โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2559

วันที่ประกาศ: 
6 กรกฎาคม 2016
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครังที่3/2559 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 420
  • Total: 81.544