โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)

วันที่ประกาศ: 
26 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (คนพิการ)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

  • Today: 181
  • Total: 73.543