โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ: 
9 ตุลาคม 2017
รับสมัคร จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานสารบรรณและประสานโครงการ
ภายใต้ภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  1  อัตรา (สัมภาษณ์อย่างเดียว)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 144
  • Total: 73.506