โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2559

วันที่ประกาศ: 
6 ตุลาคม 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กำหนดวันและเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2559
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1401
  • Total: 79.764