โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
29 มิถุนายน 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1021
  • Total: 84.678