โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ประกาศ: 
16 มิถุนายน 2016
รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1504
  • Total: 83.636