โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ: 
20 กรกฎาคม 2015
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1438
  • Total: 79.800