โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
25 มีนาคม 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1385
  • Total: 79.748