โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 เรื่อง

๑.เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุบัญชี สถานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง