โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/4VM0836p16112021113159.pdf