โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสรอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
15 มกราคม 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2558
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

  • Today: 55
  • Total: 81.738