โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 
21 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ภาพประกอบ:   • Today: 463
  • Total: 81.586