โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ประกาศ: 
28 ตุลาคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2559
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1380
  • Total: 79.743