โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ: 
12 ธันวาคม 2014
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • Today: 721
  • Total: 79.098