โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ประกาศ:

วันที่ประกาศ: 
5 พฤศจิกายน 2014
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารกองทุนฯ

  • Today: 999
  • Total: 84.656