โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณี การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดย
นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 24. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • Today: 662
  • Total: 79.041