โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

วันที่ประกาศ: 
5 เมษายน 2018
รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมสรรพากรภาค 2
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
กรมสรรพากรภาค 2

  • Today: 28
  • Total: 81.713