โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ประกาศ: 
28 สิงหาคม 2017
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หน่วยงาน) ครั้งที่ 1/2560
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1506
  • Total: 83.637