โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ: 
20 เมษายน 2018
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2561 (คนพิการ)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 942
  • Total: 84.601