โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณี การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
31 พฤษภาคม 2018
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1513
  • Total: 83.644