โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 
29 มกราคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของส่วนกลาง และหน่วยงาน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 653
  • Total: 82.803