โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ (เพิ่มเติม) และจ้างเหมาบริการเงินกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
23 พฤศจิกายน 2017
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 166
  • Total: 73.528