โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ประกาศ: 
15 กรกฎาคม 2016
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จ.ลำพูน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1010
  • Total: 84.667