โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
3 สิงหาคม 2017
ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 461
  • Total: 81.584