โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครังที่1/2559

วันที่ประกาศ: 
1 กรกฎาคม 2016
คำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • Today: 1380
  • Total: 79.743