โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะรับโอนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 15 อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง