โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 
25 เมษายน 2018
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 865
  • Total: 84.524