โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2561 (คนพิการ)

วันที่ประกาศ: 
9 เมษายน 2018
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 181
  • Total: 73.543