โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี สร้างชื่อเสียงกระหึ่มเมื่อคว้ารางวัลดีเยี่ยมประเภทผลงานนวัติกรรมและสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการด้วยผลงานบอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก(Writing bord for Autistic children) ในงานมอบรางวัลผลงานบทความทางวิชาการและผลงานประกวดนวัตกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เวลา 13.30 น. 


 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดพิธีมอบรางวัลผลงานบทความทางวิชาการและผลงานประกวดนวัตกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล” (Moving towards Sustainable Society for All) โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครประเภทรางวัลในปีนี้แบ่งเป็น ผลงานเชิงความคิด และผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รางวัลดีเยี่ยมประเภทผลงานเชิงความคิด และผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก (Writing bord for Autistic children) จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รางวัลระดับดีมากได้แก่ จักรยาน 3 ล้อภายภาพบำบัดผู้พิการครึ่งซีก ซ้ายหรือขวาแบบผ่อนแรงปรับเกียร์ได้ 6 ระดับ จาก วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รางวัลระดับดี ได้แก่ นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน จาก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลชมเชยได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแปลงอักษรไทยเป็น Computer Braile code เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรีและ เตียงเลื่อน เคลื่อนง่าย

 

 


 

สบายผู้ดูและจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลประเภทผลงานเชิงความคิดซึ่งรางวัลระดับดีเยี่ยมได้แก่ ราวคู่พยุงใจ รางวัลชมเชยได้แก่ เข็มขัดรัดร้องและ The Sticker จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลังมอบรางวัล พลเอก อนันตพร กล่าวว่า "หลังจากที่ได้ชมสิ่งประเดิษฐ์แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ตนต้องการให้มีการต่อยอดให้ทุกอย่างสมบูรณ์เพื่อให้นำประโยชน์ไปใช้อย่างแท้จริงหรือให้ประชาชนสามารถนำไปประดิษฐ์ใช้เองได้" นอกจากนี้ รมว.พม. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้ง 18 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดมีคณะต่างๆที่สามารถออกแบบและผลิตนวัตกรรมเหล่านี้จึ่งต้องการให้ช่วยกันผลิตและออกแบบหรือถ้าหน่วยงานเอกชนสนใจก็อยากให้ร่วมกันช่วยสนับสนุนในการผลิตเพราะการทำเพื่อคนพิการคือการกุศลอย่างหนึ่ง จึงขอให้กำลังใจกับทุกฝ่ายหรือหากหน่วยงานต่างๆรับรู้เรื่องนี้ตนก็อยากให้เข้ามาร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง" สำหรับเจ้าภาพโครงการประกวดนวัตกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งต่อไปคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2562