โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดูแลคนพิการ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

วันนี้ (5 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Dep War room ชั้น 1 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดูแลคนพิการในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะมีประเด็นสำคัญในการหารือแนวทางการจัดบริการสำหรับคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดระบบบริการสำหรับคนพิการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 617
  • Total: 78.996