โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประชุม Victims Assistance Experts Meetings ภายใต้กรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

วันนี้ (11 พ.ย.63) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Co-working space อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. รักษาราชการแทนอธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม Victims Assistance Experts Meetings ภายใต้กรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยมี Mr. Trancredi. Francese รองผู้แทนถาวรอิตาลีประจำ Conference On Disarmament ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการป้องกันระเบิดสังหารบุคคลและความปลอดภัยของผู้รอดชีวิตจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในสถานการณ์เสี่ยงภัย รวมถึงสถานการณ์การขัดแย้งกันด้านอาวุธ (Armed conflict) เหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม และภัยธรรมชาติ  และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุ่นระเบิด (Victims  Assistance-VA) และการพัฒนาศักยภาพคนพิการตามแผนปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออสโลโดยเป็นการประชุมทางออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับผู้แทนจากนานาประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้อง 

 

อย่าลืม!!!! ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่ 

✅เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

✅facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

✅twitter : shorturl.at/kEQX6

✅youtube : shorturl.at/tvIM6

✅IG : https://www.instagram.com/krmsngesrimaelaphathnaa/

 

แกลเลอรี่


  • Today: 53
  • Total: 81.736