โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับรางวัล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

สถานที่: 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือน และมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับพิจารณาให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชื่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายอมร โคตรบึงแก ตำแหน่ง ผู้สอนวิชาชีพ ส 2 ลูกจ้างประจำ โดยนางอัจฉราพรรณ ธโนทัย เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. ร่วมแสดงความยินดี
ภาพประกอบ: 


  • Today: 448
  • Total: 81.571