โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จนท.จิตอาสา พก. ร่วมอำนวยความสะดวกให้คณะ พมจ. กาญจนบุรี และหน่วยงานคนพิการในจังหวัด ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมปฏิบัติหน้าจิตอาสา อำนวยความสะดวกคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี คณะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว รวมทั้งผู้นำองค์กรคนพิการ เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ภายใต้กิจกรรม "อุ่นไอรัก เสริมพลังคนพิการ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม" เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมเป็นจิตอาสาพาเที่ยวงานอุ่นไอรักฯ พร้อมนำสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการถ่ายภาพ และลุ้นรับรางวัลภายในงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน


  • Today: 452
  • Total: 81.575