โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จุติยินดีเด็กพิการไทยซิว 3 เหรียญไอที ชาลเลนจ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้ (13 ม.ค. 63) เวลา 11.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. นำคณะคณะเยาวชนพิการไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการไทย ทั้งนี้ จากผลการแข่งขันฯ คณะเยาวชนพิการไทยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขัน e-Creative Challenge 2 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขัน e-Tools Challenge และ e-Lifemap Challenge ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


  • Today: 1381
  • Total: 79.744