โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บ้านราชาวดี(หญิง) ดำเนินการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ให้กับเด็กญิงวัย 9-12 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย สคพ.บ้านราชาวดี(หญิง) ดำเนินการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ให้กับเด็กญิงวัย 9-12 ปี 

 

แกลเลอรี่


  • Today: 171
  • Total: 73.533