โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ปลัด พม. มอบรางวัลผลงานวิชาการและนวัตกรรมชนะเลิศด้านคนพิการ ในงาน Thailand Social Expo 2019

 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผลงานวิชาการดีเด่น และนวัตกรรมชนะเลิศด้านคนพิการ รวมจำนวน 9 รางวัล และเป็นสักขีพยานในพิธีการรับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการแก่สถาบันการศึกษา ปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนคณาจารย์ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้อง The Portal Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 460
  • Total: 81.583