โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน และ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ที่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มีข้าราชการจำนวน 2 ราย ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น คือ นางภภัสสร  จารุเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นางวิมลพรรณ  กุญแจทอง  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในงานดังกล่าว พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

 


  • Today: 1441
  • Total: 79.803