โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผอ. กองส่งเสริมสิทธิฯ พก. ร่วม พมจ. เพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการ จ. เพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์   นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัด  โยธาธิการจังหวัด และผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จาก พก. และ พมจ. เพชรบูรณ์ ร่วมสังเกตการณ์ก่อสร้างอาคารดังกล่าว


  • Today: 148
  • Total: 73.510