โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานโยบายและนวัตกรรมสำหรับคนพิการ

วันนี้ (13 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานโยบายและนวัตกรรมสำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 สำหรับวันนี้เป็นการบรรยายและออกแบบนวัตกรรม ผ่านวิทยากรกระบวนการภาคเอกชนที่มีความชำนาญด้านการสรรค์สร้างนวัตกรรมภายใต้หัวข้อ การออกแบบนโยบายผ่านห้องปฏิบัติการนโยบาย Policy Lab หัวข้อ "Category Design" คิดต่าง สร้างนวัตกรรม และหัวข้อ Growth Mindset กับการพัฒนานวัตกรรม" โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงานสำหรับคนพิการและเครือข่าย

 

 


  • Today: 1441
  • Total: 79.803