โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุ - บริษัท อสมท. จำกัด นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นาวสาวสุกัญญา  ทองเกษ เลขานุการกรมฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12  กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเขียนข่าว การเป็นพิธีกร ให้กับบุคลากรของ พก. เพื่อความเป็นมืออาชีพโดยมี เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. จากส่วนกลางและจังหวัดในภาคกลาง จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1389
  • Total: 79.752