โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (16 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 DEP WARROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดของกรม พก. รวมทั้งหน่วยให้บริการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

 


  • Today: 45
  • Total: 81.729