โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วมหารือมูลนิธิอันเฟรลเรื่องการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย

 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิการณ์ DEP WAR ROOM กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมหารือกับมูลนิธิอันเฟรล (ANFREL) หรือเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเรื่องการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของคนพิการในประเทศไทย และการรับรู้เรื่องแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ.2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ โดยมีแผนจะจัดการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนจากมูลนิธิอันเฟรล ร่วมหารือ

 


  • Today: 1378
  • Total: 79.741