โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ศึกษาดูงานหน่วย ศึกษาดูงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าศึกษาดูงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ Disability Support Services : DSS โดยมี ผศ.ดร. ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพิการ ให้การต้อนรับ และได้ร่วมกันพูดคุยรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านคนพิการที่มีความต้องการในเรื่องการศึกษา ต่อมาเวลา 16.30 น. เดินทางศึกษาดูงานต่อ ณ มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมีนายชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอพลิเคชั่น Imed@home และคำแนะนำในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิค เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ติดตามผลและมีความแม่นยำ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านคนพิการต่อไป

 

 

 

 

 


  • Today: 153
  • Total: 73.515