โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

พก.เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

 
 
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม (ASEAN+3 Conference on Social Enterprises) ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in  ASEAN โดยมี พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียนระหว่าง ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม ให้การดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียนอันจะนำไปสู่การพัฒนาและสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ผู้บริหารบริติช เคานซิล และผู้แทนจากเอสแคป รวมทั้ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านกิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามจำนวน 13 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมประชุม
 
 
 
 

  • Today: 39
  • Total: 81.723