โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. กสศ. หารือทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมหารือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในประเด็นการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา เช่น การลงพื้นที่การแลกเปลี่ยนข้อมูล การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจาก กสศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง D.E.P. War room ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

 

 

 


  • Today: 638
  • Total: 82.788