โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ขับเคลื่อนงานคุ้มครองคนพิการ

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการเปิดประชุมขับเคลื่อนงานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถาบัน ประเด็นการจัดสวัสดิการครอบครัวอุปถัมภ์และสวัสดิการสำหรับผู้ดูแลคนพิการ และแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่


  • Today: 758
  • Total: 79.131