โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดกิจกรรม “More Love Less Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง” เสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี และร่วมมอบช็อกโกแลต ให้คู่สมรส ณ เขตบางซื่อ

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ “More love, less violent : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง” ซึ่งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กและสตรีพิการด้วยความรักความเข้าใจ พร้อมมอบความรักเชิงบวกด้วยการมอบช็อกโกแลตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์วันแห่งความรัก รวมถึงจะทำให้สังคมไทยได้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนในครอบครัว แต่ยังเกิดขึ้นในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกลุ่มคนพิการ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ถือเป็นตัวอย่างให้สังคมภายนอกให้เห็นถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่มีความผูกพันธ์และดูแลกันอย่างใกล้ชิดไม่แพ้คนในครอบครัว ย่อมส่งผลให้สังคมไทยไร้ความรุนแรง และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งถือความรักอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มอบความรักและความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผ่านกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย เวทีเสวนาในหัวข้อ “ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด”การสาธิตการทำช็อกโกแลตดิพ และบูธต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมโดยเด็กพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บูธโรงงานปีคนพิการสากลเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์จากคนพิการ และบูธกิจกรรมนันทนาการสำหรับคนพิการ โดยมีคณะผู้บริหาร พก. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และทีม ONE HOME ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร พก. ยังได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “พม สื่อรัก Infinity of love รักยาวไกล ไร้ความรุนแรง” ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวยุคใหม่ ไม่ใช้ความรุนแรง” ที่จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ณ สำนักงานเขตบางซื่อ โดยภายงานมีกิจกรรม การมอบช็อกโกแลตจากร้าน “Chocolate Caf? by Bakery 60 plus” จากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ เพื่อส่งมอบความรักและความสุข แด่ประชาชนที่มาจดทะเบียนสมรสและติดต่อราชการ

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805