โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย เตรียมความพร้อมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564

วันนี้ (21 ก.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนพิการไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564  ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ในการแข่งขันของแต่ละประเภท ได้แก่ eTool challenge  eLifeMap challenge  eContent challenge และ eCreative challenge  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย เยาวชนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 100  คน

 

แกลเลอรี่


  • Today: 1439
  • Total: 79.801